සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-48
යෝනිසෝ මනසිකාරය ,සම්පජන්යත් අතර වෙනස.
යෝනිසෝ මනසිකාරයත් ,සම්පජන්යත් අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?
නාමරූප නිසා විඤ්ඤාණය ඇතිවන්නේ කෙසේද?
19:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව