සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-03
අරමුනු දැන ගන්නා යාන්ත්‍රනය.
ප්‍රසාද රූප කෙලින්ම මනොද්වාරය හරහා වස්තු රූපය ගට්ඨනය කරනවාද?
25:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව