සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-10
දිවැස දිවකන පමනක් ඇත්තේ මන්ද?
දිවැස දිවකන ආදී ලෙස සදහන් වුවත් දිවගන්ධ දිවරස දිවස්පර්ෂ ආදි වශයෙන් නොවන්නේ මන්ද?
05:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව