සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD046-56
නාම රූප විග්‍රහය.
අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා අනුව නාම රූප සහ කුසල මූල පච්චයා සංඛාර අනුව නාම රූප විග්‍රහ කර දෙන්න.
49:56
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (46 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව