සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-04
සතුන්ගෙන් වන කරදර වලට පිලියම්.
අප නිවසට කූබීන්ගෙන් සහ මීයන්ගෙන් විසාල ලෙස කරදර සිදුවේ. එම සතුන් විශාල ලෙස බෝවී ඇත. ඒ සදහා බෙහෙත් සහ පිලියමක් ධර්මානු කූලව පහදාදෙන්න.
21:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව