සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-09
ආදරය ගැන වැරදි වැටහීම.
ආදරය පටිච්ච සමුප්පාදයේ කුසල මූල පච්චය ලෙස අරභා පටිචිච සමුප්පාදයෙන් සංඛාර නොකර කාර පමනක් ලෙස මෙනෙහි කර සියුම්ව දැන අත්හැර නොඇලි මිදීමට අවශය චෛතසික හා මෙනෙහි කිරීම කොහොමද?
04:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව