සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-21
පංචමාර ජිතෝනාතෝ ගාථාවේ තේරුම.
පංචමාර ජිතෝනාතෝ ගාථාවේ තේරුම.
07:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව