සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-30
පඩුරට කල යුතුදෙය.
බාරයක්වී ගැට ගසන ලද පඩුරක් ඇත. කුමකු සදහා එම පඩුර ගැට ගැසුවේදැයි අමතක නම් ඒසදහා කුමක් කල යුතුද?
12:00
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව