සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-40
ආමිස නිරාමිස අර්ථ.
කුසල ප්‍රතිපදාවෙහි නිරොධානානු පස්සනා කාන්ඩයෙහි (උපේක්ෂා තැනිම නොදුක් නොසැප විදිම) නිරාමිස විදීම අර්ථ ගන්නේ කෙසේද?
07:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව