සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-03
අබූත චෝදනා වලට ලක් වන්නේ ඇයි?
මා දැනට වසර 12ක පමන සිට රු.20,000.00 චෝදනා නඩුවකට පැටලී සිටිමි. සෑම උසාවිය කින්ම මා වැරදි කරුවී ඇත. දැනට ඉහල උසාවීයේ නඩුව පවතී. මෙහෙම සිදුවන්නේ ඇයි? මෙයින් ගැලවීමක් නැද්ද? මෙහෙම සිදුවන්නේ ඇයි?
20:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව