සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-33
ඉංද්‍රිය භාවනාව සහ ඇස් අඩවන්ව තබා ගැනීම.
ඔබ වහන්සේ දේශනා කල සංයුත්ත තැටියක තිබුනා ඉංද්‍රිය භාවනාව සහ ඇස් අඩවන්ව තබා ගැනීම. ඒ ගැන පහදා දෙන්න.
1:03:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (58 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව