සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-44
එකත්පස්ව සිටීම, බුදු පිළිම පිහිටවිය යුතු දිශාව, නිවන් දකින්න ඇති ප්‍රාර්ථනා වල බලවත්කම.
1.බුදු පිලිම ඉදිරිපිට සිට පිටුපසට මුහුන ලා සිටීම සුදුසුද?
2.නිවසේ ඇති බුදු මැදුර නැගෙනහිර දිසාවට මුහුනලා ඇත්නම් පහන දැල්විය යුතු ආකාරය පහදා දෙන්න.
16:42
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව