සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD050-17
ආලෝක සංඥාව නිවනට බදාවක්ද?
නිවන මුල් කරගත් කර්මස්ථාන වැඩීමේදී ආලෝක සංඥාව මතුවීම එම මාර්ගයට බදාවක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීම
02:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව