සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-14
කාය සම්පිංඩණය.
මස් ලේ කයට අමතරව භෞතික කයක් තිබේද ?
ඇස වසාගෙන කර්මස්ථාන වඩන විට සුදු එළියක් පෙනෙන්නේ අභෞතික කයටද ?
03:56
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව