සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-18
ආයතනවල ඉපදීම.

නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් සලායතන එකවර උපදිනවාද? නැතිනම් එක ආයතනයක් පහළවේද ?
31:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව