සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-22
සතර සතිපට්ඨානය පිලිබදව.
මාර්ග ඵලයකට පත්වීමට සතර සතිපට්ඨානය වැඩිය යුතු ආකාරයත්, මාර්ග ඵල ලාභියෙකුගේ සතර සතිපට්ඨානය වැඩෙන ආකාරයත් පැහැදිලි කර දෙන්න.
1:19:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව