සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-26
රූපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරයවූ ධර්ම දේශනා ගැන.
රූපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරයවූධර්ම දේශනා ගැන.
00:59
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (909 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව