සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-28
ලෝකය සත්වයා පැවතීම නිරෝධය.
රූප , වේදනා , සංඥා , සංඛාර , විඤ්ඤාණ පහදා දෙන්න .
1:20:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව