සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-30
උච්චා සයනය සහ මහා සයනය.
උචාසයන මහා සයන විග්‍රහ කර දෙන්න.
34:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව