සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-17
භාවනා කිරීමට, කර්මස්ථාන වැඩීමට උත්සාහ ගැනීමේදී ඇතිවන නිදිමත ගතිය සහ බාදා නැති කිරිමට.
1.භාවනා කරන අවස්ථාවේදි නිදිමත ගතිය ඇතිවේ. මේ සදහා උපදේශයක් ලබා දෙන්න.
2.භාවනා කරන විවිධ අවස්ථාවල බධාද ඇතිවේ.
43:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
කංඛති
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[5:55] බුද්ධ සූර්යාලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා! නිවන් සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා! - කර්මස්ථානය
[7:35] මුනිඳු පුදන මගෙ හිත ආලෝකයි - මුනිඳු පුදන මගෙ ගත ආලෝකයි
[8:35] මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මිං - මානසං භාවයේ අපරිමාණං : කරණීය සූත්‍රයේ කර්මස්ථානය
[24:38] මහානාම ශාඛ්‍යයා ගේ බය
[36:00] සමඟිය නැති වීම ගිහි පැවිදි හැමටම මඟ පූර්ණයට මෙන්ම ඵල සමාපත්තියටත් බාදා වන අයුරු...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (30 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව