සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-23
බේබදු ජාතිය...ආදී ජාති පට්ච්ච සමුප්පාදයට අනුව
බේබදු ජාතිය, සිල්වත් ජාතිය, ගුනවත් ජාතිය, ආර්ය ජාතිය පටිච්ච සමුප්පාදව පහදා දෙන්න.තුන්ලොව ජාති හට ගන්නා ආකාරයත් පටිච්ච සමුප්පාදව පහදා දෙන්න.
23:38
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
බේබද්දා
කළලය
කලේබරේ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව