සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-27
නිකරුනේ අපවාද වලට ලක්විම සහ එයින් ගැලවිමට කල යුතු දෙය.
මේ අත්බවේදි ඉතා යහපත් ලෙස ජීවත් වුවත් සමාජයේත් පවුලේත් අපවාදයට පත්විමට හේතුව කුමක්ද?
ඉන් වැලකි සිටීමට කල යුත්තේ කුමක්ද?
2.පූර්ව ආත්මභාවේදී කරන ලද අකුසල් වලට පාප වන්දි වශයේන් කල යුත්තේ කුමක්ද?
44:59
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව