සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-35
උදයවැය ඥානය.
උද්‍යව්ය ඥාය යනු කුමක්ද? ``ඛේනට්ටේන අනිච්චා`` කුමන අර්ථයකින් අනිච්ච කියනවද? සිවුපිලිසිම්බියපත් ඤානය යනු කුමක්ද?
19:56
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව