සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-18
ධ්‍යාන පහක් ගැන විසිතර වන්නේ මන්ද?
සූත්‍ර පිටකයේ චතුර්ථ ධ්‍යානයත් අභිධර්ම පිටකයේ ධ්‍යාන පහක් විස්තර වෙනවා.අභිධර්ම පිටකයේ ද්වීතීය ධ්‍යානයේ කියවෙන පරිදි විතක්කයෙන් තොරව විචාරය ඇති වන භාවනා ක්‍රමයක් සම 40 කර්මස්ථාන වල තිබේද?
09:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව