සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-21
ආර්ය ජාතිය හටගන්නා පටිච්චසමුප්පාදය.
පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුව විවිධ ජාති හට ගැනීම අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා වශයෙන් අවබෝධ වි ඇත .නමුත් ආර්ය ජාතිය හටගැනිම ගැන කල්පනා කරන විට පොඩි පටලැවීමක් මට සිදුවී ඇත. හේතුව ආර්ය ජාතිය අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගත නොහැකි නිසයි.
02:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව