සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-23
මිය ගිය අයට මනුක්ෂ ශරීරයට ඇතුල්විය හැකිද?
මිය ගිය අයට ජීවත් වන අයගේ ශරීරයට ඇතුල්විය හැකිද?
06:05
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව