සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-29
ලෝකය පවතින්නේ කුමන ධර්මතා මතද?
ලෝකය කැමතිසේ නැතිබව අනිච්ඡ බව බුද්ධ දේශනාවයි .එසේ නම් ලෝකය පවතින්නේ කුමන ධර්මතා මතද? උදාහරන සහිතව පහදා දෙන්න.
37:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (35 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව