සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-43
අරූප ලෝක වල බන ඇසිය හැකිද?
අරූපාවචර ලෝක වලදී ධර්මය ඇසිමට නොහැකි වන බව බුදුන් වහන්සේගේ ගුරුවරයාගේ කථාවේ ඇත. එය පැහැදිලි කර හැකිද?
03:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව