සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-45
දෙවියකුවී නිවන් දැකීමට නම්.
යම් කිසි අයකුට මේ ලොව අසාරත්වය වැටහේ නම් සහ මේ භවයේදීම සසර කෙලවර කර ගැනිමට ‍නොහැකි වුනොත් සහ නැවත මනුක්ෂ ලෝකයේ ඉපදිමට කැමැත්තක් නැත්නම් මට මේ මිනිස්සු එක්ක ඉන්ට අමාරුයි..දෙවියකු වි සසර කෙලවර කර ගත හැකිද?මෙසේ ඇති දෙව් ලොව හයේ ඇති නම් වල නිමිති හා ඒවාට වැඩිය යුතු සංඛාර පහදා දෙන්න.
22:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව