සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-14
බුලත් අතේ සුල මුල.
1.වැඩිහිටියන් හට බුලත් අතක් දීම වන්දනා කටයුතු කිරීමේ අරමුන කුමක්ද?
2.පිරිත් නූල පැලදිමේ අරමුන කුමක්ද?
14:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව