සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-16
ආර්ය මාර්ගයට පැමිනි නවක පිංවතුන් දැන ගත යුතු දෙය.
ආර්ය මාර්ගයට පැමිනි නවක පිංවතුන්ට භාවනාව වැඩීමේදි නිවැරදිව ආර්ය භාවනාවට පිවිසීම පිලිබදව පහදා දිමක් කරන්නේ නම් යහපති.
1:01:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (57 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව