සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-20
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ නිවැරදිව වටහා ගන්න.
අනිච්ච ක්ෂය අර්ථයෙන් දුක්ඛ භය අර්ථයෙන් අනත්ථ අසාර අර්ථයෙන් නිවැරදිව වටහා ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන්න.
23:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (22 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව