සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-25
සි.ඩී තැටියකින් බන අසා සෝවාන් විය හැකිද?
සි.ඩී තැටියකින් ධරම ශ්‍රවනය කිරීමෙන් ධර්මාව බෝධය ලබා සෝවාන් විය හැකිද?
10:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව