සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-25
මල ගෙදරකදී කලයුතු දෙය.
යම් කිසිවකු මිය ගිය විට අවසන් ගෙෘරව දැක්වීම පිනිස අප ඒ නිවසට ගිය විට කලයුතු මොනවාද? ධර්මානුකූලව පහදා දෙන්න.
06:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව