සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-39
සතිපට්ඨානය සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය අතර වෙනස.
1.සතිපට්ඨානය සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය අතර වෙනස
2.විභව තන්හා සෝවාන් වීමට බදාවන ආකාරය..
1:20:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (73 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව