සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-19
සෝවාන් ඵල ලාභියකුගේ සිත උපේක්ෂාවේ නොපිහිටන්නේ මන්ද?
සෝවාන් පුද්ගලයකු ගේ සිත උපේක්ෂාවේ නොපිහිටන්නේ ඇයි?
02:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව