සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-34
මාර්ගස්ථ සහ පලස්ථ පුද්ගලයන් හදුනා ගන්න.
මාර්ගස්ත සහ පලස්ත පුද්ගලයන් පැහැදිලිකර දෙන්න?
09:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව