සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-42
පව් සිදුවන රැකියා වලින් නිදහස් වීමට.
කොකියකු වශයෙන් රැකියාක් කරන මගේ අතින් බිත්තර තැම්බීමේදී පව් සිදු වන්නේද?
19:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව