සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-21
ධර්ම කරුනු ඇසුරින් තමන් ගැන බලා ගැනීම.
අනුෂය බිදීගිය ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය පුද්ගලයාට ගෝචර නොවන බැවින් සෝතාපන්න ඵලයට පත්වූ බව ඔහුට දැන ගත හැකි ක්‍රමයක් නැහැ නේද?
08:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව