සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-22
සමහර සත්ව කොටස් ලෝකයෙන් වද වන්නේ මන්ද?
ලෝකයේ ඇතැම් සත්ව විශේෂ ලෝකයෙන් වද වන්නේ මන්ද?
05:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව