සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-16
සුද්ධාෂ්ඨක-කර්ම ශක්තිය සහ භව ශක්තිය.
සුද්ධාෂ්ඨක පැහැදිලි කර දෙන්න. කර්ම ශක්තිය සහ භව ශක්තිය රැදීසිටින්නේ විස්වයේ කොහිද?
16:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව