සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-18
කාන්තා පක්ෂයට වැඩියෙන් පිලිකා හැදෙන්නේ මන්ද?
අපි දන්නා තරමින් පිරිමින් සහ කාන්තාවන් පිලි කා දමන වැඩ කරන නමුත් කාන්තා පක්ෂයට වැඩියෙන් පිලිකා හැදෙන්නේ මන්ද?
11:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව