සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-29
කල්පය, මාර බලපෑම, මාර බලපෑමෙන් මිදීමට කලයුතු දෙය.
කල්පය, මාර බලපෑම, මාර බලපෑ‍මෙන් මිදීමට කුමක් කල යුතුද?
44:08
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව