සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-26
පංචකාමය අසාර බව වැටහෙන ආකාරය.
පංච කාමයන් ආස්වාදයන් පසුපස හබා යෑම අසාර වැඩපිලි වෙලක් බව ඥාණ ගෝචර වන්නේ එසේ හබා යෑමෙන් විද ගත හැකි කිසිදු ආස්වාදයක් නොමැති බවත්, සැබවින්ම සිදු වන්නේ ගිනි වලින් දැවෙමින් සිටීම පමණක් බවත් මෙනෙහි කිරීමෙන්ද? එසේ නොමැතිව මෙසේ ආස්වාද පසුපස හබා යෑම මතු යලිත් දුකකට ඇද දමන වැඩ පිලිවෙලක්ද?
11:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව