සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-29
හේතුවක් නොමැතිව සමහර පුද්ගලයන් ගැන ද්වේෂ හටගන්නේ මන්ද?
හේතුවක් නොමැතිව සමහර පුද්ගලයන් ගැන ද්වේෂයන් හට ගන්නේ මන්ද?
03:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව