සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-44
තපෝ ගුනය සහ බොජ්ජංග ධර්ම ගැන විස්තරයක්.
බොජ්ජංග ධර්ම හැර නිවන හැර වෙන සුවයක් මම නොදකිමි. මේ බුද්ධ දේශනාවයි. මෙහි එන තපෝ ගුනය හා බොජ්ජංග ධර්ම මොනවාද?
1:04:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව