සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-15
අත්හැරීම නොඇල්ම සහ මිදිම විස්තරය.
අත්හැරීම මිදීම එකම දේ නොවේද?
අත්හැරීම නොඇල්ම සහ මිදිම පහදාදෙන්න.
අත්හැරීම නොඇල්ම සහ මිදිම ජීවිතයට හුරු කර ගන්නේ කෙසේද?
10:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව