සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-34
ධර්ම සාකච්චා කිරීමෙන් අමනුෂ්‍ය උපද්‍රව දුරුවේද?
කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, රතන සූත්‍රය, ආටානාටය වැනි දේ සාකච්චා කිරීමේන් අමනුෂ්‍ය උපද්‍රව දුරුවේද?
09:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව