සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-44
ඇත්ත මව හෝ පියා බව නොදැන එම අය මැරුවොත් ආනන්තර්ය පාපයට අසුවේද?
ඇත්ත මව හෝ පියා බව නොදැන අරන් හදා ගත් දරුවකු එම අය මැරුවොත් ආනන්තර්ය පාපයට සම් පූර්නවේයයි අසා ඇති නුමුත් චේතනාව සැමදේටම මුල්වේ වන බවයි . මෙහිදි කෙසේද මෙය පහදා දෙන්න.
10:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව