සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-48
පාම් බිත්තර වලින් පාපයක් සිදු වෙනවාද?
කිකිලියන් පමනක් සිටින කොටුවකදී ලැබෙන බිතිතර කෑමට ගැනීමෙන් අනෙත් බිත්තර කෑමට කැනීමෙන් මෙන් පාපයක් සිදුවෙනවාද?
30:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව